Laupäeval 6.detsembril kell 12.00 toimub MTÜ Maana ruumides Osula 3-5 klaaspudelite ja
purkide kaunistamine ning nendest jõuluteemaliste esemete valmistamine. Kasutame
klaasimaali- ja salvrätitehnikat. Osaleja võtab kaasa oma klaasnõu (pudel, purk, klaas, vaas jne.).
Projekti „Uute oskustega vanast uus“ kaasrahastavad sieministeeriumi vahenditest kohaliku
omaalgatuse programm ja Sõmerpalu Vallavalitsus.

Info Reet Käär
Tel. 5620 8739

MTÜ Maana korraldab projekti "Uute oskustega vanast uus" raames viis taaskasutusalast koolitust. Koolitused toimuvad MTÜ Maana ruumides Osula külas kivikorstnaga kortermajas aadressiga 3-5. Koolitusi kaasrahastavad siseministeeriumi valitsemisalas olev Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Sõmerpalu Vallavalitsus.

Vanadest ajalehdedest korvi punumise õppepäev toimub 2. novembril kell 14.00. Osalustasu 3€.

Info Reet Käär tel.56208739.

Vaimne tervis on inimese üldise terviseseisundi oluline osa. Vaimset tervist mõjutavad elukvaliteet, toimetulek, kultuurikeskkond, ühiskondlikud protsessid ja hoiakud.

EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON (VATEK)
Kutsub teid osalema vaimse tervise teabepäeval:

KUIDAS ENDA ELU (MITTE) UNTSU KEERATA?!

Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
18.06.2014 algusega kell 12.00 kuni 16.30


Teabepäeva eesmärk on ühiselt mõtestada vaimse tervise edendamise, ennetamise, ravi ja rehabilitatsiooni olulisust inimeste positiivse vaimse tervise ja heaoluseisundi hoidmisel. Koos mõtleme ka piirkondlikele tugevustele ja kitsaskohtadele vaimse tervise valdkonnas.


Teabepäeva sihtrühm: oma vaimsest tervisest hoolivad inimesed, inimeste vaimse tervise eest hoolt kandvad spetsialistid, vaimse tervise valdkonna erialasid õpetavad ülikoolide ja kõrgkoolide esindajad, VATEK-i liikmed, otsustajad ja poliitikud kohalikul tasandil.

Teabepäeva ajakava
◆ 12.00 Tervitussõnad - Võru linnapealt Anti Allaselt
◆ 12.10 Vaimne tervis poliitikas– Ene Augasmägi Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise osakonna tervisepoliitika juht
◆ 12.20 „Positiivne vaimne tervis – mis see on?“ – Tiina Parmasto, SA Dharma
◆ 12.30”Inimese areng ja psühhosüntees”- Alar Tamming - psühholoogia teadusmagister, Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresident, AS Tavid nõukogu esimees.
◆ 13.30 “Toit ja terve vaim” - Jelena Põldsam Kliiniline psühholoog, MSc
,Ambromed kliinik
◆ 14.15 -14.30 Kohvipaus
◆ 14.30 „Vaimne tervis ja poliitika“ – Ivari Padar, Eesti põllumajandusminister
◆ 14.50 „Tervest vaimust“ - luuletaja Contra
◆ 15.40 – 16.30 Arutelu„Võrumaa tugevused ja kitsaskohad vaimse tervise valdkonnas“

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA

Registreerumine teabepäevale: Kodulehel: www.vatek.ee
e-kiri: helenmetsma@gmail.com telef: 56 56 16 55
Projekti rahastab EMP toetusel Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Sotsiaalministeerium

 

Kas harjumused alluvad meie tahtele?
Kas on võimalik neid ise luua ja halbu harjumusi headeks muuta?

 

Toimumise aeg: 09.oktoober 2014,10:00-11:30

Toimumise koht: MTÜ Maana Ruumid, Osula, Võrumaa

Südmus on osalejatele tasuta!

Loe lähemalt: www.harjumused.ee
Info: 56561655

2013. aasta sügisel loodud MTÜ Maana on ennast näidanud senini heategevusliku poole pealt. Üritame käima lükata taaskasutus-vahetuslaata, kus vallaelanikud saavad omale mittevajalikke riideesemeid, jalanõusid, sporditarbeid, mööblit, kodutehnikat jne. odavalt müüa või päris tasuta jagada. Kogemus näitab, et inimesed on lahkesti nõus tasuta ära andma väga korralikke asju. Suve hakul on plaanis järjekordne taaskasutus-vahetuslaat. Meie partneriks ja suureks toeks on Sihtasutus Dharma, kelle kaudu on võimalik saada tuge lastega peredel.

Jätkuvalt korraldame oma vallas Punase Risti abina Rimist saadava leiva-saia laiali vedamist. Teises kvartalis toimub see iga kolme nädala tagant. Seni on igal leiva-saia nädalal abi saanud keskmiselt 200 inimest .

Oleme saanud omale ruumid Osula kortermajas. Hetkel näeme oma liikmete ja vallavalitsuse abiga vaeva selle korda tegemisel. Tööde maht kujunes loodetust palju suuremaks. Remondi lõppedes sisustame oma pinnal sisse taaskasutustoa ning hakkame pakkuma taaskasutusalaseid koolitusi ja õppepäevi. Lisaks on seal plaanis hakata pakkuma pesupesemise teenust, mida Osula külas senini veel ei ole.

Jätkame koostöös külaseltsidega ennetus- ja ohutusalaste teabepäevade korraldamist.

Meie üks eesmärke on valdavalt hajaasutuses elavate inimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. Selleks koostame loodavale sotsiaalsele ettevõttele äriplaani, mille valmimist rahastab regionaalministri valitsemisala ja KÜSK.

Tahame eelkõige lastega perede, eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti tõsta ning aidata neil igapäevaeluga paremini hakkama saada. Meie poole võiksid inimesed pöörduda, kui neil on vaja mingit mööblit, laste riideid/asju või midagi taolist. Samuti võivad teised meile abivajajatest teada anda, sest inimesed ise sageli häbenevad või arvavad, et teised on neist kehvemas olukorras. Kui meie pole veel kõigi abivajajateni jõudnud, siis andke endast julgesti märku ja võtke ühendust Helen Metsma tel 56561655 või Reet Käär tel 56208739.

MTÜ Maana

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038